شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ من و تو وارث خورشيد و ماهيم ...

freand
عکس قشنگه
خيلي زيباست: )
{a h=freand}freand{/a} اوهوم :)
{a h=aaaMissingsss}° گيســو•{/a} :) @};-
زيبا....
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} @};-
چقدر خوشحالم از فعاليت هاتون :-)
اسپايکا
{a h=banoyedashteroya}هما بانو{/a} ممنون :) @};-
چراغ جادو
اسپايکا
89 امتیاز
2 برگزیده
3739 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top