شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ چقدر خوبه روزبه بماني :)

خووب بود -_-
اسپايکا
{a h=aaaMissingsss}° گيســو•{/a} :) @};-
Nikou
خوشمان نيامد:-|
اسپايکا
{a h=u4a4f330e61ead7ba}Nikou{/a} بهتر :دي
{a h=u4a4f330e61ead7ba}Nikou{/a} نيکو عزيزم:D
Nikou
{a h=advanced}اسپايکا{/a} بدسليقه اييييششش
Nikou
{a h=aaaMissingsss}° گيســو•{/a} هاx-(
اسپايکا
{a h=u4a4f330e61ead7ba}Nikou{/a} سنگينه آهنگش ميفهمم :-)
Nikou
{a h=advanced}اسپايکا{/a} واسه تو ارهB-)
اسپايکا
{a h=u4a4f330e61ead7ba}Nikou{/a} من نميفهميدم ک نميذاشتم :دي
Nikou
{a h=advanced}اسپايکا{/a} البته حرفت منطقيه ولي اينا دليل نميشه که من قانع شمB-)
اسپايکا
{a h=u4a4f330e61ead7ba}Nikou{/a} اونوقت راه قانع شدنت چيه؟ :دي
Nikou
{a h=advanced}اسپايکا{/a} اينکه حرف منو بپذيري:D
اسپايکا
{a h=u4a4f330e61ead7ba}Nikou{/a} :دي
{a h=u4a4f330e61ead7ba}Nikou{/a} من با تو کار دارم :D و با نيروانتظامي
{a h=u4a4f330e61ead7ba}Nikou{/a} عه؟ شيطونه ميگ بدم هکت کنن:D
بعد زنگ بزنم نيرو انتظامي
{a h=u4a4f330e61ead7ba}Nikou{/a} :-|
اسپايکا
راحت باشين :)
Nikou
{a h=advanced}اسپايکا{/a} بخوام راحت باشم که هممونو مسدود ميکنن:D
{a h=advanced}اسپايکا{/a} ما باهم کنار ميايم کلا راحتيم :D
Nikou
{a h=aaaMissingsss}° گيســو•{/a} من راحت نيستم اصن:-|
{a h=advanced}اسپايکا{/a} ديدي گفتم نيکو راحته :D ههه
Nikou
{a h=aaaMissingsss}° گيســو•{/a} ميگم راحت نيستم بگو جشم
{a h=u4a4f330e61ead7ba}Nikou{/a} :D من ک ب همه نميگم چشم
اسپايکا
{a h=u4a4f330e61ead7ba}Nikou{/a} اوه :دي
اسپايکا
{a h=aaaMissingsss}° گيســو•{/a} حالا دعواتون نشه : دي
Nikou
{a h=aaaMissingsss}° گيســو•{/a} ب من ميگيx-(
{a h=advanced}اسپايکا{/a} ما ؟ نع:D اصلااااااااا ته تهش موهاي همو ميکنيم
Nikou
{a h=aaaMissingsss}° گيســو•{/a} ابرو داري کن ما باهم دوستيم:D
{a h=u4a4f330e61ead7ba}Nikou{/a} :D هي ميگم عززيزم نکن، خوب نيس . حالاهي من برم خرابکارياتو درست کنم:D
Nikou
{a h=aaaMissingsss}° گيســو•{/a} کدوم خراب کاري دهع مگ چيکار کردم:-)
{a h=u4a4f330e61ead7ba}Nikou{/a} :D کدوم نداره
Nikou
{a h=aaaMissingsss}° گيســو•{/a} داره اتفاقا
ساعت دماسنج
اسپايکا
رتبه 89
2 برگزیده
3759 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top