شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ به غير از تو بايد به چي فکر کنم...

عکس: خودم
*ري را
آهنگ بسيار زيبا، روزبه بماني عاليه
عکس جالب=)
زيبا....هم آهنگ هم عکس
عالييييييييييي..
همشون عالي :)
:) @};-
چه عکسي :)
{a h=emozionante}.: فاطمه بانو :.{/a} قابلتونو نداره :)
*قاصدك*
{a h=advanced}اسپايکا{/a} خيلي قشنگه .. خ ي ل ي
{a h=ghasedak2007}قاصدك{/a} خيلي.. من ک خودم روزي چند بار ميگوشمش
*قاصدك*
{a h=advanced}اسپايکا{/a} من نيز هم
عاالي
چراغ جادو
اسپايکا
رتبه 89
2 برگزیده
3759 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top