شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ اگر بچه اي داشته باشم مثل اين است که مي گويم: من به دنيا آمده ام، مزه زندگي را چشيدم و آنقدر خوب است که ارزش تکثير دارد. #ميلان_کوندرا اينستا charvand.ir
اسپايکا
شما چطور؟ : )
چ توصيف زيبايي:)
بله :)
خيلي دوپهلوئه. يعني همه اونايي که بچه دارن حسشون اينه؟ يا من اگه بخوام بچه‌اي داشته باشم لازمه حتما اين حسو داشته باشم؟ به نظرم درست نيست. لزوما عشق به زندگي باعث نمي‌شه آدم به فکر بچه‌دارشدن بيوفته. و لزوما هم اگه کسي بجه‌اي نداره معني‌اش اين نيست که از زندگيش راضي نيست :)
سلام هدف زندگي وخلقت تکثير هست تکثير نباشه زندگي هم نيست انسانهاي تنها بيچاره ترين انسانهاي زمين اند براي همين ازدواج و تکثير معنايي شگرف پيدا ميکند واگر کسي هم بعد ازدواج نتواند بچه دار شود شود مهم نيست چون نگاه کودکان يتيم پرورشگاهها هميشه به درپرورشگاه مانده که مردان وزنان بي فرزند بدنبالشان بيايندپس زندگي با فرزند و فرزند با زندگي معنا دارد
*قاصدك*
موافقم بچه دار شدن يعني دعوت کردن به زندگي يعني زندگي اونقدر شيرين هست که ارزش تکرار شدن رو داشته باشه
{a h=ghasedak2007}قاصدك{/a} دقيقا
لاايک خيلي زيبا..
ساعت ویکتوریا
اسپايکا
رتبه 89
2 برگزیده
3759 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top